Lưu trữ và bảo vệ dữ liệu của bạn

TDRIVE UNLIMITED

0962.079.300

Đăng ký: 

TDRIVE lưu trữ Không giới hạn

Tại Hưu Trí An nhàn: 

TDRIVE LƯU TRỮ KHÔNG GIỚI HẠN

Dung lượng lưu trữ không giới hạn.

Sử dụng TDrive như ổ cứng gắn trong.

Sao lưu dữ liệu trong suốt thời gian sử dụng.

Cam kết hoàn tiền nếu không hài lòng.

Hỗ trợ trực tiếp trong suốt thời gian sử dụng TDrive.

Luôn có bài viết hay hướng dẫn cho bạn dùng.

tdrive:

Gói lưu trữ dữ liệu không giới hạn dành cho cá nhân.

 •  Giá thuê bao 600,000 VNĐ / Năm.
 • Dung lượng không giới hạn.

 • Dưới 05 thành viên TDrive.

 • Hỗ trợ qua Chat trong 24h.

 • Có sao lưu dữ liệu 1 lớp Google Drive.

 • Hoàn tiền trong 30 ngày không cần lý do.

Gói lưu trữ dữ liệu không giới hạn dành cho cá nhân có nhu cầu cao.
 • Giá thuê bao 1,200,000 VNĐ / Năm.

 • Dung lượng không giới hạn.

 • Thành viên không giới hạn.

 • Hỗ trợ trực tiếp trong 6h.

 • Có sao lưu dữ liệu 2 lớp Google Drive & Backblaze.

 • Hoàn tiền trong 30 ngày không cần lý do.

Gói lưu trữ dữ liệu không giới hạn cho công ty vừa và nhỏ.
 • Giá thuê bao 3,000,000 VNĐ / Năm.

 • Dung lượng không giới hạn.

 • Không giới hạn thành viên

 • Hỗ trợ tạo Phòng Ban Riêng Biệt ( từ 10 Pool )

 • Hỗ trợ trực tiếp qua Remote, Chat từ 6h hoặc sớm hơn.

 • Cung cấp App Bussiness & có VAT.

 • Có sao lưu dữ liệu 2 lớp Google Drive & Backblaze.

Gửi yêu cầu đăng ký: