Tag Archives: tìm hiểu tài chính nhân thọ

Một khoản dự phòng cho cá nhân và tổ chức

Quỹ dự trù hay còn gọi là một khoản dự phòng cho cá nhân và tổ chức, vậy quỹ dự phòng LÀ GÌ? Một khoản dự phòng cho cá nhân và tổ chức. Thuật ngữ “quỹ dự phòng” đã được phổ biến gần đây, nhưng không phải ai cũng biết nghĩa của nó. Quỹ Dự […]

Lợi ích quỹ liên kết ILP

Lợi ích quỹ liên kết ILP Những điều bạn cần biết và lợi ích nhất định ILP :  Những điều bạn cần biết (bảo hiểm liên kết đơn vị) Các ngân hàng không có sản phẩm cung cấp tỷ lệ hoàn vốn đầu tư lớn hơn so với các công ty liên kết (ilp).  Trong […]