bồi thường bảo hiểm:

Bồi thường bảo hiểm hướng dẫn khách hàng về việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm Manulife. Truy vấn thông tin hợp đồng, danh sách bảo lãnh viện phí.

THÔNG tin Hỗ trợ:

🔸 Giấy ra viện.

🔸 Giấy xác nhận thời gian điều trị tại Khoa chăm sóc đặc biệt (trong trường hợp yêu cầu quyền lợi nằm viện tại Khoa chăm sóc đặc biệt.

🔸 Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

🔸 Thư ủy quyền

Bạn có thể chọn 1 trong 4 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.

🔸 Nộp qua trang web yêu cầu giải quyết quyền lợi.

🔸 Nộp trực tiếp tại các văn phòng giao dịch Manulife.

🔸 Nộp qua đại lý phục vụ.

🔸 Gửi chứng từ tại bưu điện gần nhất

 

🔸 Giấy chứng từ/trích lục khai tử (Bản sao có chứng thực do cơ quan có thẩm quyền cấp)

🔸 Giấy ra viện và các chứng từ y tế khác.

🔸 Hồ sơ tai nạn (Trong trường hợp tử vong do tai nạn).

🔸  Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

🔸 Thư ủy quyền

Bạn có thể chọn 1 trong 3 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.

🔸 Nộp trực tiếp tại các văn phòng giao dịch Manulife.

🔸 Nộp qua đại lý phục vụ.

🔸 Gửi chứng từ tại bưu điện gần nhất.

🔸 Giấy ra viện (Đối với quyền lợi điều trị nội trú)

🔸 Giấy Chứng nhận phẩu thuận ( Nếu Có).

🔸 Sổ khám bệnh/đơn thuốc (Đối với quyền lợi điều trị ngoại trú).

🔸Phiếu điều trị răng (Đối với quyền lợi điều trị nha khoa).

🔸Hóa đơn biên lại thu khoản phí, lệ phí ( Bản Chính). 

🔸Bảng kê chi phí khám chữa bệnh

🔸Phiếu chỉ định khám/xét ngiệm và kết quả xét nghiệm, kết quả siêu âm.

🔸  Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

🔸 Thư ủy quyền

🔸 Giấy ra viện.

🔸 Kết quả giải phẩu bệnh và các chứng từ y tế khác.

🔸  Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

🔸 Thư ủy quyền

Bạn có thể chọn 1 trong 3 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.

🔸 Nộp trực tiếp tại các văn phòng giao dịch Manulife.

🔸 Nộp qua đại lý phục vụ.

🔸 Gửi chứng từ tại bưu điện gần nhất

🔸 Giấy ra viện.

🔸 Giấy chứng nhận kết quả phẩu .

🔸 Bảng kê chi phí khám chữa bệnh (Nếu Có).

🔸 Hồ sơ tai nạn (Nếu Có )

🔸  Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

🔸 Thư ủy quyền

Bạn có thể chọn 1 trong 3 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.

🔸 Nộp trực tiếp tại các văn phòng giao dịch Manulife.

🔸 Nộp qua đại lý phục vụ.

🔸 Gửi chứng từ tại bưu điện gần nhất

🔸 Giấy khai sinh hay trích lục khai sinh.

🔸  Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

🔸 Thư ủy quyền

Bạn có thể chọn 1 trong 3 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.

🔸 Nộp trực tiếp tại các văn phòng giao dịch Manulife.

🔸 Nộp qua đại lý phục vụ.

🔸 Gửi chứng từ tại bưu điện gần nhất

🔸 Giấy ra viện và các chứng từ y tế .

🔸 Giấy chứng nhận kết quả thương tích, kết quả giám định tình trạng thương (Nếu Có).

🔸 Hồ sơ tai nạn.

🔸  Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

🔸 Thư ủy quyền

Bạn có thể chọn 1 trong 3 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.

🔸 Nộp trực tiếp tại các văn phòng giao dịch Manulife.

🔸 Nộp qua đại lý phục vụ.

🔸 Gửi chứng từ tại bưu điện gần nhất

🔸 Giấy ra viện và các chứng từ y tế khác.

🔸 Bản khai báo tình trạng thương tật ( Trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn) .

🔸 Giấy chứng từ/trích lục khai tử (Khi gười được bảo hiểm có quyền lợi miễn thu phí tử vong)

🔸Kết quả giám định thương tật (Nếu ).

🔸Hồ sơ tai nạn ( Nếu Có).

🔸  Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

🔸 Thư ủy quyền

Bạn có thể chọn 1 trong 3 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.

🔸 Nộp trực tiếp tại các văn phòng giao dịch Manulife.  

🔸 Nộp qua đại lý phục vụ.

🔸 Gửi chứng từ tại bưu điện gần nhất

🔸 Giấy ra viện và các chứng từ y tế .

🔸 Kết quả giải phẩu bệnh và các chứng từ y tế khác. ( Nếu Có)

🔸  Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. 

🔸 Thư ủy quyền

Bạn có thể chọn 1 trong 3 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.

🔸 Nộp trực tiếp tại các văn phòng giao dịch Manulife.  

🔸 Nộp qua đại lý phục vụ.

🔸 Gửi chứng từ tại bưu điện gần nhất

gửi thông tin thắc mắc về bồi thường bảo hiểm cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí: