Daily Archives: 01/07/2022

Một khoản dự phòng cho cá nhân và tổ chức

Một khoản dự phòng cho cá nhân và tổ chức

Quỹ dự trù hay còn gọi là một khoản dự phòng cho cá nhân và tổ chức, vậy quỹ dự phòng LÀ GÌ? Một khoản dự phòng cho cá nhân và tổ chức. Thuật ngữ “quỹ dự phòng” đã được phổ biến gần đây, nhưng không phải ai cũng biết nghĩa của nó. Quỹ Dự […]