Hưu trí an nhàn Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Huutriannhan cam kết sẽ bảo vệ các thông tin về quyền riêng tư của Anh/Chị.

Cũng như cung cấp cho người dùng hiểu rõ về phương thức thu thập sử dụng những thông tin này.

Chúng tôi yêu cầu Anh/Chị cung cấp một số thông tin liên quan về Anh/Chị

khi sử dụng website huutriannhan.com nhận xét và nhận thông tin hay cần hổ trợ tư vấn

về các gói sản phẩm mục đích lắng nghe ý kiến và giải đáp tốt nhất đến với Anh/Chị.

Do đó Anh/Chị có thể hoàn toàn yên tâm rằng thông tin dữ liệu của bạn sẽ được bảo mật an toàn.

1.Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân:

Anh/Chị có thể tham gia gửi bình luận, hoặc muốn nhận thông tin hổ trợ tư vấn trên huutriannhan.com

thông qua chức năng gửi bình luận hoặc qua form liên hệ.

Chúng tôi sẽ yêu cầu người dùng sẻ phải cung cấp các thông tin cơ bản như họ tên, email, số điện thoại v.v...

2.Lưu trữ thông tin người dùng:

Huutriannhan.com sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng cho bất cứ ai.

Ngoại trừ trường hợp đáp ứng yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật tiến hành điều tra;

khi có yêu cầu hoặc quyết định của tòa án hoặc các cơ quan có thẩm quyền.

3.Quy định về sử dụng Cookie

Cookie là một dử liệu nhỏ, là ký hiệu định danh duy nhất ẩn danh

được gửi đến trình duyệt của bạn từ các thiết bị máy tinh, laptop, điện thoại và máy tính bảng của bạn

và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình để chấp nhận tất cả cookie,

từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được đặt.

Một số đối tác quảng cáo của huutriannhan.com có thể sử dụng cookie của chúng tôi. Ví dụ như Google Adsense.

4.Miễn trừ trách nhiệm

Mọi hoạt động và nội dung được đăng tải trên website

không làm ảnh hưởng đến các trách nhiệm theo quy định pháp luật hiện hành.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ nội dung,

hình ảnh được đăng tải hay trích dẫn nguồn tư huutriannhan.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.